Derfor er klimamøtet i Paris viktig

11. desember skal en global klimaavtale etter planen undertegnes i Paris. Sist verden forsøkte, i København i 2009, endte det med fiasko.

Hva skal skje i Paris?

Representanter for 190-195 regjeringer møtes i to uker. De skal forsøke å sluttføre forhandlinger om en avtale for å redusere utslippene av klimagasser nok til at global oppvarming kan begrenses til 2 grader.

POLITIKK: Både Angela Merkel og Barack Obama jobber for et sterkt klima-ettermele. Begge har innført strenge klimakrav hjemme og begge møter stor motstand. Her fra et to dagers klimatoppmøte sommeren 2015 hvor de forsøkte å få med seg de andre mektigste lederne på å gjøre Paris til en suksess.

Vil de klare det?

Det er større mulighet for at det blir en avtale enn på mange år, men den blir helt sikkert ikke sterk nok til å begrense oppvarmingen til to grader. Derfor må den betraktes som en etappe, fremfor en målpassering.

KONSEKVENS: Varmere hav rammer korallrevene verden rundt. Her i Great Barrier Reef i Australia er store områder døde.

Det er ikke første gang de forsøker?

Nei. Nesten hvert år siden Klimakonvensjonen ble undertegnet på Verdensmøtet i Rio de Janeiro i 1992 er det forhandlet om hvordan man skal stanse veksten i utslippene. Paris-møtet blir den 21. forhandlingsrunden.

KONSEKVENS: Ekstrem tørke områder med vegetasjon fører ofte til skogbrann. I Australia, vestlige USA og rundt Middelhavet har enorme verdier gått tapt de siste årene. Her fra Sequoia National Forest i California. Forskere mener klimaendringer skyld I 25-30 prosent av brannene I California.

Har de aldri lykkes?

I 1997 ble en avtale undertegnet i Kyoto. Der stod det at verdens utslipp i 2012 skulle være fem prosent lavere enn de var i 1990. Avtalen påla industrilandene ulike reduksjoner, mens u-landene - inkludert voksende økonomier som Kina, Brasil, Sør-Korea og Sør-Afrika - slapp å gjøre noe som helst.

KONSEKVENS: stadig oftere rammes Norge av ekstremnedbør – og forskerne slår fast at dette er den mest synlige klimaeffekten I Norge foreløpig. Ødeleggelsene ble store I Flåm høsten 2014.

Hva ble resultatet?

Verdens utslipp av klimagasser er i dag nesten 50 prosent høyere enn de var i 1990. Kinas utslipp er 250 prosent høyere.

KONSEKVENS: Havet gnager seg inn over land og gjør livet utrygt for kystbefolkningen som her ved Cape San Blas I Florida. Høyere havnivå I kombinasjon med tøffere stormer kan gjøre det mye verre enn I dag.

Mange håpet på en avtale i København i 2009. Hvorfor skar det seg?

Flere årsaker: Verden stod midt i en finanskrise, ingen ledere våget noe som kunne true økonomisk vekst. Det var stor mistillit mellom Kina og USA – som sammen står for 40 prosent av verdens utslipp. USA ville ikke love kutt, hvis ikke Kina lovet. Og Kina mente USA har historisk hovedansvar for klimatrusselen. Forventningene før København var hauset kraftig opp, og ambisjonene for hva avtalen skulle omfatte var for store. Verden var ikke klar.

POLITIKK: Under klimatoppmøtet i New York i fjor høst møtte titusener opp til demonstrasjon på Manhattan og i mange storbyer rundt i verden. Det er varslet flere store marsjer både i Paris og andre byer før og under klimaforhandlingene i den franske hovedsatden i desember. Her fra en demonstrasjon i sommer.

Hvorfor er så Kina viktige?

Kina har en meget sterk stemme i G77 – sammenslutningen av verdens uland, og kan langt på vei styre hva mer enn hundre land til slutt går med på. Dessuten: Kina er verdens største utslippsland, passerte USA i 2006 og slipper nå ut 50 prosent mer enn dem. I fjor passerte de Europa i utslipp per person. Kina har økt sine utslipp med 240 prosent fra 1990. Uten aktiv deltagelse fra Kina er det utenkelig å begrense global oppvarming.

KONSEKVENS: Det er store svingninger fra år til år, men trenden er klar: Mindre områder av Polhavet er dekket av is om sommeren. Mørkt, åpent hav, absorberer mer varme og fører til ytterligere smelting.

Er det fordi verdens ledere mer skremt av klimaendringene at det er større sjanse til å lykkes?

Neppe. Det er langt viktigere at det folkelige kavet øker og at industrien, næringslivet og gründerne har gjort løsningene mer tilgjengelige og rimeligere. Det er enorm vekst i bransjer som driver med klimavennlig teknologi. Derfor våger mange ledere å gå lenger enn før.

KONSEKVENS: Titusener av små og store arter er truet av utryddelse. Biologene mener at evolusjonen nå med tusen ganger så stor fart som “normalt”. Årsakene er flere, den viktigste er kombinasjonen av ødelagte leveområder og klimaendringer.

Kommer alle verdens statsledere til Paris – som i København?

Nei. Det blir få statsledere der. Sammenbruddet i København ble pinlig for dem alle. Mange reiste hjem med hån og skjellsord. Det vil de ikke gjenta. Noen kommer nok, men de fleste land sender en minister eller tre. Men dersom det på slutten ser ut til å bli suksess, skal man ikke se bort fra at noen stats- og regjeringssjefer hiver seg på fløyet for å sole seg i glansen.

KONSEKVENS: Omfattende og uvanlig sterk tørke har rammet store jordbruksområder i Midtvesten i USA de siste årene. 


Hvorfor er det større sjanse for at man lykkes i Paris?

Ambisjonsnivået er kraftig redusert. Det blir ingen juridisk bindende avtale, hvor verdenssamfunnet bestemmer hva hver enkelt nasjon skal gjøre med sine utslipp. I stedet blir det en forholdsvis generell avtaletekst med et vedlegg hvor alle nasjoner oppfordres til å legge inn frivillige selv-bestemte planer for hva de skal gjøre de neste ti årene.

KONSEKVENS: Mange hevdet at iskalde snørike vintre i deler av USA de siste årene er beviset på at global oppvarming er tull og tøys. Sannsynligvis er det motsatt: Mindre temperaturforskjell mellom Arktis og sørlige ormåder har fått jetstrømmene til å slake av og få “bølger” som fører til at ekstremt kald luft sendes sørover I perioder.

Altså er det ren plankekjøring frem til en avtale?

Overhode ikke. U-landene vil kreve store penger på bordet – løfter om finansiering av klimatiltak. I-land med klimaskeptiske ledere som Australia og Canada vil gjøre alt de kan for å svekke teksten. Det samme vil de oljeproduserende araberstatene, og ikke minst Russland hvor ledelsen ler av hele klimaproblemet.

KONSEKVENS: Tørke rammer mange områder allerede, og mer tørke over lengre tidsrom er forventet I fremtiden. For 12 måneder gamle Liin Muhumed Surow kom hjelpen for sent.

Men hvis det blir enige, så blir det forholdsvis lite forpliktende?

Ja, men likevel noe langt bedre enn verden har hatt til nå – altså ingenting. Allerede har 50 land varslet hva de vil legge inn i avtalen. Disse 50 landene står for 70 prosent av de globale utslippene – inkludert Kina og USA.

POLITIKK: Pave Frans har markert seg som en sterk talsmann for kraftige klimatiltak. Men det blåser også rundt ham. Paven har mottatt flere delegasjoner fra blant annet USA som hevder at menneskeskapte klimaendringer er tull – Gud ville aldri tillat det, var budskapet.

Så alle disse 50 lover å redusere utslippene?

Nei ikke alle. Og det er heller ikke kravet. Små, fattige land kan for eksempel love å satse på fornybar energi eller øke utslippene mindre enn de hadde planlagt. Kina har lovet å stanse utslippsveksten innen 2030, USA har lovet å kutte med 26-28 prosent innen 2025 basert med 2005 som utgangspunkt, EU skal kutte med 40 prosent innen 2030 sammenlignet med hva de var i 1990.

KONSEKVENS: Ødeleggelse av regnskogene fører til store utvlipp av CO2. Klimaendringer på kan på sikt tørke ut store regnskogområder, mener forskerne. Urfolket I skogene, indianerne, som denne Achuar-jenta I Peru, blir uansett taperen.

Hva er vitsen med en Paris-avtale hvis den ikke gjør at verden kan nå togradersmålet?

Paris-avtalen kan bli en grunnmur som kan bygges videre på de neste tiårene. Uten en grunnmur er det umulig å bygge et reisverk.

KONSEKVENS: I dag flykter de fleste på grunn av krig og ekstrem fattigdom. Klimaendringer vil gjøre det enda vanskeligere å leve mange steder I verden og forskerne varsler klimaendringer som dråpen som tvinger enda flere mennesker på flukt. Her fra Middelhavet.

Hvorfor er det så viktig med en avtale akkurat nå?

Det har vært viktig i mange år. FNs klimapanel, som sammenfatter vitenskap fra hele verden, er mer sikre enn noen sinne på at påviste klimaendringer i stor grad skyldes våre utslipp. I øyeblikket, med dagens utslippsvekst, går vi mot en oppvarming på fem grader dette århundret. Det vil forandre verden, slik vi kjenner den, totalt. Uten store og raske utslippskutt vil klimaendringene bli katastrofale og irreversible, sier forskerne.

KONSEKVENS: Ekstreme nedbørsmengder med påfølgende flom blir vanligere. Ganske kaotisk I Genoas gater etter at vannet trakk seg tilbake.

Men har ikke oppvarmingen stoppet?

Nei. Veksten i oppvarmingen av luften har flatet ut etter toppen i 1998. Etter det har oppvarmingen gått saktere enn de foregående 30 år. Forskerne mener nå at 90 prosent av den økede energimengden fra solen som blir igjen på jorden tas opp i havet. Og havet varmes opp stadig raskere. Klimasystemet utvikler seg ikke lineært – det er store variasjoner fra tiår til tiår, slik vil det også være med klimaendringer. Men temperaturen har ikke falt. 2014 var det varmeste året som er målt, juli i år var varmeste måned som er mål og bortsett fra 1998 har alle ti varmeste år som er målt vært etter år 2000.

KONSEKVENS: Isbreer over hele verden har trukket seg kraftig tilbake de siste tiårene. I mange regioner frykter forskerne at samtlige breer vil forsvinne. Her fra Kongsvegan ved NY-Ålesund på Svalbard.
KONSEKVENS: Når regnskogene hugges eller utsettes for omfattende tørke og de store trærne dør, mister vi biologiske ressurser som kunne gitt oss medisiner mot farlige sykdommer, mener forskerne.
KONSEKVENS: Voldsomme nedbørsmengder etter tyfoner I Asia har gjort livet problematisk for noen og katastrofalt for mange andre.
KONSEKVENS: Varmere hav fører til endringer i økosystemene. Fisken flytter, plantonlivet forstyrres. Etter hvert får fuglene i fuglefjellet problemer fordi maten de skal gi ungene ikke kommer når den pleier og skal. Derfor er det mer stille enn vanlig på blant annet Rundø.