Utstyret er det mest avanserte Aftenposten har funnet til nå. Avlytting i disse områdene er svært nyttig for dem som ønsker å drive industrispionasje og innsidehandel, fastslår sikkerhetsekspert.

De sterke signalene fra den falske basestasjonen på Aker brygge kommer i ca. 20 sekunder, før de forsvinner og er borte i en lengre periode.

Deretter kommer de tilbake.

Forbi strømmer forvaltere, advokater, finans- og aksjemeglere og sentrale forretningsfolk. Mennesker med verdifull informasjon om avtaler som inngås og konfidensielle forretningsplaner. Mennesker med kjennskap til beslutninger som kan få verdien av aksjer til å stige eller stupe.

Overvåker næringslivet

Innfører strakstiltak etter Aftenpostens avsløringer

Steinar ter Jung, administrerende direktør i advokatfirmaet Selmer, forventer at myndighetene finner ut hvem som står bak mobilovervåkingen på Tjuvholmen og Aker Brygge.

For første gang i Norge har Aftenposten undersøkt bruken av mobilovervåkingsutstyr i Oslo. I dag kan vi avsløre at sentrale næringslivsområder i Oslo også er berørt av den hemmelige mobilovervåkingen.

Signalene vi får inn på Aker brygge denne desemberdagen, stammer fra en IMSI-catcher som opererer med det mest avanserte innsamlingssystemet som Aftenpostens undersøkelser hittil har klart å avdekke.

Den lille senderen, som kan være bærbar og få plass i en liten koffert, står med svært høy sannsynlighet plassert i ett av vinduene i kontorbyggene ved Rådhusbrygga på Aker brygge.

Kartleggingen

Målingene viser at det med svært høy sannsynlighet står falske basestasjoner, såkalte IMSI-catchere i områdene ved:

Aker brygge: I kvartalet ut mot Rådhusbrygga.

Tjuvholmen: Nær Olav Selvaags plass.

Lysaker: Ved Strandveien-kvartalet.

Falske basestasjoner ved Aker brygge og Tjuvholmen

De grønne punktene viser området hvor de falske basestasjonene er plassert. Ca. 50 meter feilmargin.

Dekningsområdet til basestasjonene (ca. 500 meters radius) er de store grønne sirklene.

De røde punktene viser mistenkelig datatrafikk Aftenposten har registrert i området. Klikk på disse for å lese mer.

Når overvåkingsutstyret fanger opp signalene fra en mobil til en person den jakter på, kan den tappe tekstmeldinger, avlytte samtaler eller hente ut data fra mobilen.

- Det er vanskelig å se for seg legitime grunner til å ha slikt utstyr på Aker brygge og Lysaker. Mobilavlytting i disse områdene er svært nyttig for dem som ønsker å drive industrispionasje og innsidehandel, sier Kyrre Sletsjøe. Han er leder for CEPIA Technologies, et av de to sikkerhetsselskapene Aftenposten har samarbeidet med. Selskapet har svært presist måleutstyr for å lokalisere falske basestasjoner.

Sletsjøe har lang erfaring fra norsk etterretningstjeneste og har bistått myndigheter i flere andre land med tilsvarende utstyr og undersøkelser.

Den helt nye bydelen Tjuvholmen og fornyelsen av Aker brygge har gjort området til et av de viktigste for Norges finans- og advokatmiljø.

Internasjonale og sentrale banker som Handelsbanken og Danske Bank holder til her. Det samme gjør store advokatfirmaer som Selmer og BA-HR. Sistnevnte er kjent som en tungvekter innenfor olje- og offshorerådgivning.

Slik fungerer en IMSI-catcher

En IMSI-catcher er en falsk basestasjon, som kan overvåke mobilbrukere i nærheten

Opererer i tidsintervaller

Slik oppdaget Aftenposten de falske basestasjonene

Gjennom to måneder har Aftenposten kartlagt og avdekket et omfattende nettverk av hemmelige basestasjoner i Oslo.

Senderen ved Aker brygge er vanskelig å oppdage. Den er kun aktiv i et lite antall sekunder om gangen.

Med andre ord bruker den falske basestasjonen kortere tid på å sende ut signalene som lurer til seg mobiltelefoner. Dette er viktig hvis bakmennene vil skjule sine spor på radiofrekvensene. Måleutstyret må stå i ro i lengre tid for å fange opp nok signaler til å gi gode data.

- Dette er en IMSI-catcher som er satt opp til å operere i tidsintervaller. Det indikerer et visst nivå av trening og forståelse for hvordan man skal redusere egen signatur i GSM-nettverket, sier Jahn-Helge Flesvik, som leder det norske sikkerhetsselskapet Aeger og har vært med på Aftenpostens kartlegging av mobilovervåking i Oslo.

- Hva betyr dette for dem som holder til i området?

- Det betyr i hvert fall at SIM-kortene deres er registrert. Med noe ytterligere arbeid vil det være mulig å registrere mobilabonnement på navn. Man vil deretter kunne gå over i en mer selektiv fase, med såkalte "man-in-the-middle-angrep", hvor man avlytter samtaler eller leser tekstmeldinger, sier Flesvik.

Han påpeker at dette er et område med høy tetthet av kommersielle aktører, og hvor tilgang til utvalgt informasjon potensielt vil kunne føre til stor fortjeneste.

- Basestasjonene på Aker Brygge jobber på en avansert måte

Leder for sikkerhetsselskapet Aeger, Jahn-Helge Flesvik, forteller om funnene på Akerbrygge.

Vet ikke nøyaktig hvor

Aftenpostens målinger på Lysaker viser at det med svært høy sannsynlighet står en IMSI-catcher i kvartalet som omkranses av Strandveien. På de nærmeste målepunktene er vi 110 meter fra senderen.

Tilsvarende målinger på Fornebu, der gigantselskapene Telenor og Statoil holder til, ga ingen utslag.

For å kunne angi nøyaktig hvor senderne på Lysaker, Aker brygge og Tjuvholmen står, må Aftenposten ha adgang til alle kontorene og private områder. Den type undersøkelser er det bare politiet eller de private eierne selv som kan gjøre.

På Aker brygge og Tjuvholmen står det med svært høy sannsynlighet to IMSI-catchere som kan overvåke mobiltrafikken i området. Fortjenesten ved å overvåke forretningsfolk, advokater og meglere kan være skyhøy. Foto: Monica Strømdahl

Tror ikke det er norske myndigheter

Flere trekker i trådene?

Kommentar: Omfattende. Det behøver ikke stå bare én aktør bak nettverket av falske basestasjoner.

Aftenpostens undersøkelser sier ingenting om hvem som står bak de falske basestasjonene eller hvem som er målet.

Sikkerhetsselskapene som Aftenposten har samarbeidet med, er overbevist om at dette ikke er lovlig virksomhet.

- Det er liten grunn til å tro at myndighetene skulle ha denne type utstyr såpass langt unna skjermingsverdige offentlige bygg, sier Flesvik.

- Et stort svart hull

En fullstendig uakseptabel passivitet

Aftenposten mener: Norske myndigheter er tatt på sengen av Aftenpostens avsløringer av mobilovervåking i Oslo sentrum.

Norsk politi kan få midlertidig tillatelse fra en domstol til å bruke falske basestasjoner i etterforskningsøyemed, men etter det Aftenposten erfarer hadde ikke politiet satt opp IMSI-catchere i dette området da Aftenposten målte.

Hverken Telenor eller Netcom kan rapportere om at det har vært feil i mobilnettet i området i perioden undersøkelsen blir gjort.

- Denne form for overvåking er som et stort svart hull. Mange oppfatter ikke dette som en stor trussel. Samtidig er det greit å beskytte seg, sier Sletsjøe.