Laster..

Norge i Afghanistan

Over 7000 nordmenn har deltatt i krigen i Afghanistan. 10 mistet livet. Her er historien om Norges deltakelse i den lengste krigen i Nato-landenes historie.

En eldre afghansk mann passerer på en vei nær Maimana i 2009. En norsk soldat følger med fra en vaktpost. I bakgrunnen ser man Afghanistans høye fjell.

11. september 2001

Tre kaprede fly kræsjer inn i World Trade Center i New York og Pentagon i Washington.

Bildene fra New York viser brennende skyskraperne, og desperate mennesker som hopper i døden. Dagen etter slår Nato-landene fast at angrepet mot USA er å regne som et angrep på alle. Mistanken rettes raskt mot Al-Qaidas leder og grunnlegger Osama bin Laden. I en tale 12. september sverger president George W. Bush hevn. Han nevner ikke Taliban-regimet i Afghanistan ved navn. Men det er ingen tvil om at det er dem han snakker om. Taliban har latt Al-Qaida trene terrorister i Afghanistan i flere år. Nå blir landet den første slagmarken i USAs nye krig mot terror. Alle venter på hvordan USAs president George W. Bush vil slå tilbake.

  • 2800 mennesker omkom i angrepene.
  • 19 kaprere under ledelse av Mohammad Attat deltok.
  • Aksjonen ble planlagt i flere land, men det blir snart slått fast at ordren kom fra Al-Qaida i Afghanistan.

Afghanistan under Taliban

I 2001 har den brutale pasjtunske Taliban-bevegelsen styrt Afghanistan i fem år.

De bruker barbariske straffemetoder mot folk som ikke innordner seg deres ekstreme tolkning av islam. På Kabuls fotballstadion blir kvinner og menn henrettet offentlig. Forbrytelsen kan være utroskap. Bildene sjokkerer, men få tar til orde for å gripe inn militært. Talibans brutale regimet får stort sett styre uten innblanding. Men det var før 11. september 2001.

Straks etter angrepet, begynner amerikansk etterretning å samarbeide med den såkalte Nordalliansen. De kontrollerer de nordlige provinsene i Afghanistan, og har i årevis kjempet mot Taliban. Ved å styrke Nordalliansen kan USA lettere svekke Taliban. Mullah Omar nekter å etterkomme USAs krav om å utlevere Al-Qaida-leder Osama bin Laden. Invasjonen rykker nærmere.

  • Mullah Omar er Talibans øverste leder.
  • Deler av Nord-Afghanistan blir kontrollert av krigsherrer.
  • Den såkalte Nordalliansen blir viktig i krigen mot Taliban.

Minutter etter at dette bildet er tatt, blir den drapsdømte mannen henrettet på et fotballstadion i Kabul.

Norge forbereder seg

USA får bred internasjonal støtte for invasjonsplanene. 11. september-angrepene har utløst Nato-paktens kapittel 5. Det betyr at alliansens medlemsland, også Norge, har plikt til å støtte USA ved behov.

Norske soldater begynner snart å forberede seg på en ny type oppdrag. - Vi var på dykketrening i Horten da vi hørte om flyene som fløy inn i tårnene. Vi skjønte raskt at det kom til å bety noe, sier Eirik Kristoffersen, som nå leder Forsvarets spesialkommando, FSK.

Det er uklart om USA trenger norsk hjelp i Afghanistan. Norske soldater er godt trent for krig i kalde fjellområder, noe som kan være verdifullt i Afghanistan.


Forberedelsene til Norges bidrag skjer midt i et maktskifte. Dagen før 11. september-angrepene taper Jens Stoltenberg valget. Kjell Magne Bondevik (KrF) skal ta over, men den nye regjeringen er ikke på plass før 17. oktober.

- Vi skjønte raskt at dette ville bety at vi kom til å bli involvert i Afghanistan. Men vi visste ikke hvordan, sier Bondevik.

Invasjonen starter

7. oktober 2001: USA og Storbritannia starter angrepet på Afghanistan.

«Operation Enduring Freedom» er i gang. Afghanistan angripes med Tomahawk-missiler fra fartøy i Det indiske hav og bombefly. Det fremste formålet er å fange Osama bin Laden, og ødelegge terrornettverket Al-Qaida. Spesialsoldater kjemper sammen med Nordalliansen. Etter en måned faller Taliban-regimet, og Kabul inntas av den USA-allierte Nord-Alliansen. Den internasjonale stabiliseringsstyrken ISAF blir opprettet i desember. Samtidig forberedes den politiske overgangen fra Taliban. I den tyske byen Bonn kommer tidligere krigsherrer til enighet om en overgangsregjering. Pasjtunlederen Hamid Karzai blir utpekt til leder for landets overgangsregjering. Nordalliansen har vært en viktig alliert for USA i kampen mot Taliban, og får flere viktige posisjoner i overgangsregjeringen.

I skarpe oppdrag

Høsten 2001 tilbyr Norge militær bistand til USA, blant annet spesialstyrker , F-16-fly og mineryddere. I løpet av det neste året er flere norske militære enheter på plass.

I januar 2002 bekrefter forsvarsminister Kristin Krohn Devold at norske spesialsoldater er på bakken i Afghanistan. I tillegg bidrar norske mineryddere med å rydde området rundt flybasen i Kandahar, Sør-Afghanistan.

For minerydderne ble oppdraget et pionerarbeid. Rundt bygningene på de viktige flyplassene i Kandahar og Bagram lå det miner som sovjetiske styrker hadde lagt fra seg. For at flyplassene skulle kunne tas i bruk fullt ut måtte de saumfares for miner.

I oktober 2002 er seks norske F-16-fly på plass på Manas-basen i Kirgisistan. De skal støtte den amerikanske jakten på Al-Qaida-terrorister.

«Når vi nå – sammen med Danmark og Nederland – har sendt F-16-fly som kontrollerer luftrommet over Afghanistan, deltar vi i allierte operasjoner på anmodning fra - og i nært samarbeid med - de afghanske myndigheter,» sier statsminister Kjell Magne Bondevik.

I slutten av januar henter norske medier igjen frem ordet «historisk» om krigføringen i Afghanistan. Amerikanske soldater slåss da med opprørslederen Gulbuddin Hekmatyar, og norske fly blir bedt om å bistå.

Et norsk F-16-fly slipper to laserstyrte bomber mot en bunker. Minst 18 opprørere ble drept, men det er ikke klart om disse ble drept av de norske bombene.

Det var første gang norske F-16-fly hadde sluppet bomber i en krigssituasjon.

Forsvarer Norge fra Afghanistan

De norske soldatene er trent opp til å forsvare Norge mot angrep utenfra. Nå har Regjeringen bestemt at soldatene skal være rede til å ofre livet for Norge i Afghanistan.


Norske soldater skal jakte på terrorister, stabilisere landet og samtidig delta i etableringen av et nytt Afghanistan.

De skal takle alt fra rutinemessige oppgaver inne i leiren, til skarpe oppdrag ute i felt. Jobben skal gjøres i bitende kulde i de afghanske fjellene, og i den intense ørkenvarmen i lavlandet om sommeren. Langs veien truer veibombene, og blant sivilbefolkningen kan det skjule seg selvmordsbombere eller krigere med ladde våpen.


Det setter store krav, både til utstyr og opptrening. Soldater må forberede seg på at man i løpet av få sekunder må ta beslutninger som vil avgjøre liv og død.

- Det å være soldat betyr i ytterste konsekvens at man er villig til å ofre livet. Kanskje enda mer dramatisk, i en gitt situasjon skal man være villig til å trykke på den avtrekkeren som gjør at det dør et menneske i den andre enden. I en gitt situasjon kan man få sekunder til å vurdere hva som er rett og feil. Dersom man velger feil, må man stå til rette for det etterpå, sier tidligere generalinspektær Robert Mood.

Spydspissene

De norske soldatene er med da den amerikanske militærledelsen bestemmer seg for å «rydde opp» i det antatte kjerneområdet for Taliban og Al-Qaida i Shah-i-Khotdalen.

Våren 2002 er krigen mot terror på sitt mest intense. Taliban sitter ikke lenger ved makten, men det antas at tusenvis av krigere fra Taliban og Al-Qaida har forskanset seg, klare til å ta opp kampen senere.

«Operasjon Anakonda» har som mål å gå etter opprørerne. Norsk spesialsoldater er med.

Motstanden ble langt hardere enn forventet. Det man antok var et hundretalls opprørere var over tusen. Og i stedet for å flykte i hendene på spesialsoldatene, kjempet de. Det antas at flere hundre ble drept. Åtte amerikanske soldater mistet livet. Operasjonen gir en forsmak på hva de internasjonale styrkene har i vente.

Sikrer Afghanistan

På bakken tar Natos International Security Assistance Force (ISAF) gradvis over ansvaret for landets provinser. Den norske innsatsen bygges gradvis opp. Spesialstyrkene rykker inn igjen i Afghanistan, og Telemark høsten 2003 drar et kompani fra Telemark bataljon til Kabul. Før jul 2003 har Telemark bataljon ansvaret for sikkerheten da 500 delegater fra hele Afghanistan møtes for å bli enige om en ny grunnlov.

Norske soldater beskytter også den viktige flyplassen i Kabul. Nato tar gradvis over ansvaret for gjennombyggingen av landet. I 2002 oppretter ISAF oppretter stabliliseringsstyrker, såkalte PRTer. Målet er å støtte gjennombyggingen av landet på provinsnivå.

Antall utenlandske soldater i Afghanistan stiger kraftig. ISAF setter igang store prosjekter for å bygge landet opp igjen. Veier blir asfaltert og skoler blir bygget. Arbeidet å brygge ringveien, som forbinder de afghanske byene, blir løftet frem som eksempel på fremgangen. I økende grad handler oppdraget om å bygge den afghanske nasjonen.

Våren 2004 faller den første norske soldaten i Afghanistan.

Tommy Rødningsby
(29 år)


Haltende statsbygging

I Kabul er Talibans maktapparat borte. Men flere steder står ingen klare for å fylle tomrommet.

I 2004 vinner Hamid Karzai landets første demokratiske presidentvalg. For første gang i sin historie skal Nato drive langsiktig statsbygging. Men USAs oppmerksomhet blir i økende grad rettet mot krigen i Irak. Det får konsekvenser på bakken i Afghanistan. Flere steder vender lokale makthavere ryggen til Nato og Karzai. De norske spesialsoldatene reiser i 2005 på et nytt oppdrag. Afghanistan har endret seg mye siden sist oppdrag. Flere veier har fått asfalt. Det er langt enklere å bevege seg over store avstander. Men det er også blitt langt farligere å bruke veiene

Norge etablerer seg i nord

Den nye rødgrønne regjeringen sender flere soldater til Nord-Afghanistan, men vil ikke bistå sine allierte i det urolige sør.

Høsten 2005 vinner Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV valget i Norge. SV får gjennomslag for å avslutte den norske deltakelsen i USA-ledede Operation Enduring Freedom, men går med på å styrke det norske bidraget til Natos ISAF-styrke.

I Afghanistan fortsetter den norske styrkeoppbyggingen. Norge tar over ledelsen for Provincial Reconstruction Team (PRT) i Faryab-provinsen. En norsk ingeniørstyrke bygger opp Camp Nidaros i Mazar-e-Sharif.

Faryab blir omtalt som “den norske provinsen” i Afghanistan. Den norske regjeringen finansierer nytt sykehus i byen, og fengselet blir pusset opp for norske midler. Den norske leiren ligger i et langt roligere område enn provinser sør i landet. Danske soldater i Kandahar-provinsen er ofte i regelrette slag mot Taliban. Flere land ber Norge om også å sende styrker til Sør-Afghanistan, men dette avvises. Kampene i Kandahar blir betegnet som offensive operasjoner med aktiv krigføring. I nord er situasjonen på dette tidspunktet langt roligere.

Døden i veikanten

Selvmordsangrep og veibomber blir en økende trussel mot Natos personell i Afghanistan.

Taliban og andre opprørsgrupper tar i økende grad i bruk såkalte improviserte sprengladninger (IED) mot Natos styrker. De er lette å lage, og kan plasseres ut langs veien eller andre steder der opprørne vet at ISAFs soldater vil passere. For Nato er de svært vanskelige å oppdage. Ladningene er ofte laget av ammoniumnitrat, og plassert inne i en beholder. De utløses på flere måter; med fjernutløser, en selvmordsbomber som bærer ladningen på seg, eller ved at en trykkplate blir presset sammen av et kjøretøy.

Videoer av Nato-kjøretøyer som blir sprengt av bomber i veikanter, sprer seg på Internett.Koalisjonstyrker drept i IED-angrep, fra 2005 øker antall veibombeangrep dramatisk (Kilde: Icasualties.org)

I 2007 faller to norske soldater.

Tommy Rødningsby
(29 år)

Tor Arne Lau-Henriksen
(33 år)

Kristoffer Sørli Jørgensen
(22 år)
Muhammed-karikaturene

I 2006 blir norske soldater i Afghanistan rammet av et opprør som har sitt utspring hjemme i Skandinavia.

Danske Jyllandsposten, og senere norske Magazinet, har publisert de omstridte Muhammed-karikaturene. Flere aviser publiserer senere de samme karikaturene.

Det skaper enorme reaksjoner når innholdet blir kjent i Midtøsten og Asia.

I februar 2006 holder det på å gå virkelig galt i den norske leiren i Maimana. En stor folkemengde demonstrerer mot publiseringen av Muhammed-karikaturene. Demonstrantene kaster stein, og enkelte har med seg skytevåpen og granater. Porten til leiren blir knust med steiner, og en norsk bil stukket i brann.

Norske soldater skyter med skarpt for å forsvare seg mot opprørerne. Opptil åtte afghanere kan ha blitt drept. De norske soldatene slipper fra opptøyene med livet i behold.

Etter angrepet blir en ny leir bygget, nå ute av bykjernen. Den er langt mer robust mot angrep, men også lengre unna lokalbefolkningen. PRT-leiren blir oppholdssted for rundt 400 norske soldater.

Serena-angrepet

Flere norske statsråder reiser til Afghanistan, ofte sammen med pressen. I januar 2008 går det galt.

Flere norske statsråder reiser til Afghanistan. Mest aktive er forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) og tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap). I januar 2008 reiser Støre på et sivilt besøk til Kabul. Med i reisefølget er flere norske journalister. De bor på hotel Serena, som er hyppig brukt av utenlandske politikere og journalister.

Kvelden 14. januar angriper fire personer hotellet. De detonerer en bilbombe, og tre av angriperne er iført politiuniform. En fjerde angriper har på seg selvmordsvest. Seks personer blir drept. Blant dem Dagbladet-journalisten Carsten Thomassen.

Inn i opprørsredet

I 2008 øker Taliban aktiviteten i nord, og i Faryab havner norske styrker oftere i kamp.

Ghowrmach-distriktet i naboprovinsen Baghdis er blitt et tilholdssted for Taliban, og herfra blir det planlagt aksjoner mot Faryab. Norske, tyske og afghanske soldater planlegger en storoffensiv. Målet er å få en permanent tilstedeværelse i regionen.

“Vi skal få til et mer permanent nærvær i et distrikt hvor opprørerne til nå har hatt relativt stor bevegelsesfrihet. Noe av problemet nå er at vi har vært i en rekke stridskontakter nettopp fordi opprørerne har hatt et område som de har kunnet bruke uforstyrret som baseområde,” sa daværende forsvarssjef Sverre Diesen til Stavanger Aftenblad, 26. desember 2008.

I tiden som følger kommer de norske soldatene stadig oftere i kamp. 2. mai blir 16 norske soldater tatt i et bakholdsangrep. Ni blir skadet. Fem norske liv går tapt i Afghanistan i 2010.

Fem norske liv går tapt i Afghanistan i 2010.

Tommy Rødningsby
(29 år)

Tor Arne Lau-Henriksen
(33 år)

Kristoffer Sørli Jørgensen
(22 år)

Trond Petter Kolset
(29 år)

Claes Joachim Olsson
(22 år)

Trond André Bolle
(42 år)

Christian Lian
(31 år)

Simen Tokle
(24 år)

Andreas Eldjarn
(21 år)


Norske soldater fra Forsvarets spesialkommando trener opp den afghanske Crisis Response Unit (CRU) i Kabul.

Exit-strategien

På Nato-møtet i Lisboa i 2010, blir det vedtatt at Natos kampstyrker skal være ute av Afghanistan innen utgangen av 2014. Da må landets egne væpnede styrker være i stand til å ta over jobben.

NATO blir gradvis mer fokusert på å trene opp den afghanske hæren. Såkalte OMLT-lag (Operational Mentor and Liaison Team) blir opprettet over hele landet. De skal dra inn i operasjoner sammen med afghanske styrker. Målet er at de afghanske styrkene skal være i stand til selv å ta over sikkerheten etter at Nato drar. De norske spesialsoldatene trener opp den afghanske elitestyrken, Crisis Response Unit (CSU) i Kabul.

*En norske kvinne i FN-tjeneste blir drept da demonstranter stormer FN-kontoret i Mazar-e-Sharif

Tommy Rødningsby
(29 år)

Tor Arne Lau-Henriksen
(33 år)

Kristoffer Sørli Jørgensen
(22 år)

Trond Petter Kolset
(29 år)

Claes Joachim Olsson
(22 år)

Trond André Bolle
(42 år)

Christian Lian
(31 år)

Simen Tokle
(24 år)

Andreas Eldjarn
(21 år)

Siri Skare
(52 år)

Ut av Faryab - hva nå?

Høsten 2012 overlot Norge leiren i Maimana til afghanske styrker. Seks måneder senere har opprørerne styrket seg i. Attentatene har blitt flere.


Norske styrker på patrulje i den nordvestre delen av Faryab-provinsen i 2010. Foto: Scanpix

Nådde vi våre mål?

116 punkter viser delmålene de norske soldatene satte seg i Faryab-provinsen. En analyse gjort av Forsvarets forskningsinstitutt viser punkt for punkt hvor man feilet og hvor man lyktes. Blant annet klarte man ikke å beskytte sivilbefolkningen, eller å begrense opprøret. Rene militære mål er imidlertid nådd. Konklusjonen er at soldatene har grunn til å være stolt av innsatsen. Nedenfor kan du lese alle Forsvarets delmål. Teksten er militærfaglig terminologi, og lar seg vanskelig oversette. Vi har valgt å behold den engelske originalteksten.

De døde for Norge

Tommy Rødningsby (29 år)
23. mai 2004
Mister livet da en rakett treffer bilen har kjører i Kabul. Han blir den første norske falne i Afghanistan.

Tor Arne Lau-Henriksen (33 år)
23. juli 2007
Skutt i et bakholdsangrep mens han er på et rekogniseringsoppdrag i Lowgar-provinsen. Lau-Henriksen blir den første norske spesialsoldaten som mister livet i tjeneste.

Kristoffer Sørli Jørgensen (22 år)
8. november 2007
Dør momentant da bilen han kjører i treffer en veibombe. Kameraten Kjetil Bragstad mister foten.

Trond Petter Kolset (29 år)
17. april 2009
Drept av en selvmordsbomber som sprengte seg selv i luften i nærheten av kolonnen der Kolset satt.

Claes Joachim Olsson (22 år)
25. januar 2010
Døde etter at bilen han kjørte traff en veibombe i den urolige Ghorwmach-provinsen.

Siri Skare (52 år)
1. april 2011
Drept da demonstranter stormer FN-kontoret i Mazar-e-Sharif.

27. juni 2010 kjører et norsk militærkjøretøy på en veibombe i byen Almar i Faryab-provinsen. Fire norske soldater dør. Dette blir den mørkeste dagen for Norge i Afghanistan.

Trond André Bolle (42 år)
27. juni 2010

Christian Lian (31 år)
27. juni 2010

Simen Tokle (24 år)
27. juni 2010

Andreas Eldjarn (21 år)
27. juni 2010

Var det verdt det?

Ti nordmenn har betalt den aller høyeste prisen for innsatsen i Afghanistan.

De langt største kostnadene har afghanerne betalt selv. Siden 2006 har over 16000 sivile mistet livet, ifølge FN. Fullstendige tall for hele krigen finnes ikke. Nato har så langt mistet 3300 soldater. Neste år trekker styrkene seg ut, og Afghanistan må selv sørge for sin egen sikkerhet.

Vi har spurt en soldat, en tidligere statsminister, to statsråder, en toppoffiser og en spesialsoldat om krigen var verdt den norske innsatsen.

Journalist: Lars Inge Staveland
Multimedia: Torstein Ringnes, Per Byhring
Video/foto: Torbjørn Katborg Grønning, Astrid Hexeberg, Dag W. Grundseth, NTB scanpix
Lydklipp: Tor Arne Andreassen, Kristin Solberg