Tips oss om denne saken: Ring: 02286 SMS / MMS: 2286 E-post: 2286@aftenposten.no Anonymt / Kryptert: varsle

Alt om mobilspionasje-saken

Aftenpostens kartlegging av bruk av mobilovervåkingsutstyr i Oslo har avslørt at hemmelige, falske basestasjoner, såkalte IMSI-fangere, høyst sannsynlig er i bruk rundt flere sentrale bygninger i hovedstaden.

Utvalgte saker om mobilspionasje

Spionsporene PST ikke snakket om

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener det ikke var noen spor etter mobilovervåking i Oslo. Flere uavhengige eksperter er uenige.

Ledende sikkerhetsekspert: - Dette bør utløse bekymring for et mye større omfang av ulovlig overvåking

Her, midt i Norges maktsentrum, fantes klare spor fra en aktiv, falsk basestasjon i Oslo. Karsten Nohl, en av verdens fremste eksperter på mobilovervåking, er ikke i tvil.

Statsministeren og Stortinget overvåkes med spionutstyr

Utenfor Stortinget, regjeringskontorene og boligen til statsminister Erna Solberg befinner det seg avansert spionutstyr som kan overvåke alle mobiltelefoner i området. Spørsmålet er: Hvem står bak?

Spionutstyr plassert i Norges fremste finansmiljø

På Aker brygge og Tjuvholmen står det høyst sannsynlig avansert overvåkningsutstyr som gjør det mulig å spionere på næringsdrivende, advokater og andre som forvalter forretningshemmeligheter og millioner av kroner.

Her gikk mobilalarmene i Oslo

Var mobilovervåkingsutstyr i bruk i Oslo før jul? Her forklarer sikkerhetsselskapene hvorfor de mener det ikke er tvil. Følg med, dette er komplisert.

Kunne ikke slå oss til ro i mobilspionasjesaken

I dag presenterer vi resultatene av vår videre graving i mobilsaken.

Aftenpostens målinger av falske basestasjoner i Oslo:

Last ned data

Originalmateriale

Last ned alt kildemateriale i sitt opprinnelige format (30MB).

Filen inneholder alle Cryptophone- og GPS-oppføringer fra Aftenpostens undersøkelser, samt Cepias analyselogger.

Bearbeidede data

Last ned alt kildemateriale i samlet og strukturert format som CSV (regneark) (4MB) eller SQL (database) (4MB).

CSV-filene kan importeres i Excel eller lignende regneark-applikasjoner. SQL-data kan importeres til et databaseverktøy.

Teknisk beskrivelse

Her kan du laste ned teknisk dokumentasjon (7MB PDF) av dataene.

Siste saker om mobilspionasje

Dette er EOS-utvalgets dom over PSTs bruk av falske basestasjoner

PST får ikke smekk på fingrene i konklusjonen som utvalget kommer med i sin årsrapport for 2015. Men PST får kritikk for å ha balansert på kanten av et grunnlovsforbud i en annen sak.

Venstre om Anundsens nye politimetoder: - Dette er digital tankekontroll

Venstre er kritiske, KrF positive og Arbeiderpartiet avventende til Regjeringens forslag om at politiet skal få lov til å lese av tastaturer direkte fra PC-er og mobiler.

Regjeringen foreslår store utvidelser av politiets overvåkingsmetoder

- Dataavlesning er digital tankekontroll og en trussel mot rettssikkerheten, svarer Venstre.

Å bruke mobiloperatørenes frekvenser uten å varsle, er et lovbrudd | Jurist Jarle Langeland

At politiet og PST tidligere har lagt til grunn feil lovforståelse, endrer ikke dette.

PST ville selv bestemme når de skulle følge loven om mobilovervåking

Stortinget vedtok lovverket om falske basestasjoner i 2013. Nå kommer det frem hvordan Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ville forholde seg til det.

Overvåket mobilaktivitetene til egne borgere i flere enn 35 ulike tidsperioder i fjor

Hittil har de holdt det hemmelig. Nå gir norske myndigheter for første gang innsyn i den årlige bruken av falske basestasjoner til å overvåke nordmenns mobilaktivitet.

«Hvor stor del av oss er egentlig utsatt for større eller mindre grad av kontroll?»

Det bør folk få svar på, mener advokat Jon Wessel-Aas, styremedlem i den norske avdelingen til Den internasjonale juristkommisjon.

Nå må politiet og PST varsle om all bruk av mobilovervåking

Norsk politi og PST drev mobilovervåking i strid med loven. Nå endres kravene til varsling og reglene for hva de skal inneholde. All aktivitet skal loggføres og lagres i ett år.

Bevilger 11,6 millioner for å avdekke falske basestasjoner

- Viser at regjeringen tar Aftenpostens funn på alvor, sier medlem av justiskomiteen.

Norske myndigheter kjøper nytt utstyr for å avdekke falske basestasjoner

Men myndighetene vil ikke si hva slags utstyr de skal bruke for å spore falske basestasjoner i mobilnettene.

Mener det er uklart hva som har skjedd i de alvorligste mobilalarmene

Fremmede stater og kriminelle bruker falske basestasjoner i Norge. Onsdag møtes eksperter for å diskutere Aftenpostens data fra mobilovervåkingssaken.

- Vi trenger flere som kan forstå disse tingene

PST henla saken om falske basestasjoner. Simula mener flere av observasjonene i materialet fra målingene er verdt å sjekke nærmere.

PST henlegger sak om falske basestasjoner

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) konkluderer med at det ikke finnes bevis for bruk av falske basestasjoner eller IMSI-fangere i Oslo.

Bygget eget spionutstyr på universitetet

NTNU-studenten Torjus Bryne Retterstøl (24) valgte en noe uvanlig masteroppgave. Han bygget sin egen falske basestasjon som lokket til seg medstudentenes mobiltelefoner.

Uavhengig gransking nødvendig i mobilsaken

Slik skal Anundsen stoppe mobilspionene

Det er uklart hvem som skal gjøre hva når det først oppstår mistanke om mobilovervåking i Norge, ifølge en ny rapport.

Aftenposten mener: Mobilsikkerheten er for dårlig

Myndighetene og teleselskapene er gjerrige med informasjon om mobilsikkerheten.

Slik overvåker de hvem som helst - hvor som helst

Israelske Nice System er ett av flere selskaper som har vært i Norge for å selge falske basestasjoner og overvåkingssystemer til norske politi- og sikkerhetsmyndigheter.

Leading security expert: - This should cause worry that illegal surveillance exists on a much larger scale.

Here, in the middle of Norway’s power center in Oslo, there were clear traces from an active, fake base station. Karsten Nohl, one of the world’s leading experts on mobile surveillace, is absolutely certain.

Reaksjoner på sikkerhetsrapport: Overraskende. Ikke bra. Krevende.

Justispolitikerne reagerer på rapporten som fastslår at falske basestasjoner brukes av kriminelle og fremmede statsmakter i Norge.

PST ba britisk sikkerhetsselskap om unnskyldning

"Vi har ingen grunn til å tvile på deres profesjonalitet og kunnskapsnivå på dette området".

New report: Clear signs of mobile surveillance in Oslo, despite denial from Police Security Service

The Norwegian Police Security Service (PST) says there were no traces from mobile surveillance in Oslo. Several independent experts disagree.

- Kommer denne informasjonen på avveie, blir vi veldig sårbare

Ekspertene er ikke overrasket over at teleoperatørene mangler kompetanse, men etterlyser en klarere ansvarsfordeling fra myndighetene.

Teleselskapene mangler utstyr og rutiner for å avsløre mobilspionene

Fremmede stater og kriminelle bruker falske basestasjoner i Norge. Teleselskapene har hverken verktøy eller systemer for å avsløre slik mobilovervåking.

- Alle har rett til privatliv på mobilen

Gordon McKay mener det foregikk ren spionasje i Oslo før jul. Han er ikke overrasket over svaret og kritikken fra PST.

Oslo-politiet bruker falske basestasjoner én gang i uken

I gjennomsnitt én gang hver eneste uke bruker politiet i Oslo mobilovervåkingsutstyr.

E-tjenesten: - Ikke bevis for falske basestasjoner

Etterretningstjenesten støtter PST i konklusjonen om at det ikke er noe som tyder på at falske basestasjoner er blitt brukt i Oslo.

Anundsen: Uklokt av meg å være 100 prosent sikker på det ene eller andre

Justisminister Anders Anundsen (Frp) sier at han må forholde seg til PSTs konklusjoner i mobilspionasje-saken, men åpner likevel for at realitene kan være annerledes.

Mobilspionasje: - Ikke levelig at det er usikkerhet om overvåking mot myndigheter i Oslo

Klar beskjed fra justiskomiteens medlemmer: PST må komme til bunns i saken om mobilspionasje i Oslo.

Mobilovervåkingssaken steg for steg

Husker du ikke alt Aftenposten har skrevet om mobilspionasje? Her er en rask innføring.

Her gikk mobilalarmene i Oslo

Var mobilovervåkingsutstyr i bruk i Oslo før jul? Her forklarer sikkerhetsselskapene hvorfor de mener det ikke er tvil. Følg med, dette er komplisert.

Ekspertene om mobildataene

Forskere, professorer og eksperter har vurdert datamaterialet og den nye rapporten om mobilovervåking.

Spionsporene PST ikke snakket om

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener det ikke var noen spor etter mobilovervåking i Oslo. Flere uavhengige eksperter er uenige.

Ledende sikkerhetsekspert: - Dette bør utløse bekymring for et mye større omfang av ulovlig overvåking

Her, midt i Norges maktsentrum, fantes klare spor fra en aktiv, falsk basestasjon i Oslo. Karsten Nohl, en av verdens fremste eksperter på mobilovervåking, er ikke i tvil.

Revidert nasjonalbudsjett: Skal jakte mer på falske basestasjoner

Regjeringen bevilger mer penger for å gjøre Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i stand til å avdekke falske basestasjoner.

Tajik ber Anundsen tydeliggjøre ansvarsforholdene om mobilsikkerhet

Arbeiderpartiet og Senterpartiet ber Regjeringen tydeliggjøre ansvar, roller og hjemmelsgrunnlag innen sikkerhet i mobilnettet.

EOS-utvalget: Skal granske PSTs bruk av basestasjoner

Stortingets EOS-utvalg undersøker om PST har brukt falske basestasjoner i Oslo på lovlig måte.

Aftenposten mener: Arbeidet med mobilsaken må fortsette

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) avviser Aftenpostens oppslag om mobilspionasje i Oslo.

Harald Stanghelle: Ekspertenes kamp

Det er et PST i både angrep og forsvar som nå viser seg frem i ekspertenes kamp om en komplisert virkelighetsforståelse.

PST avviser mobilovervåking - slik svarer spionjegerne

Sikkerhetsselskapene som har gjort målingene for Aftenposten, mener PSTs etterforskningsmetode er utdatert.

Aftenposten vil fortsette å skrive om mobilovervåkning

PST-sjef Benedicte Bjørnland tilbakeviser at Aftenposten har avdekket mobilspionasje. Sjefredaktør Espen Egil Hansen er likevel klar på at avisen kommer til å jobbe for å komme til bunns i saken.

PST: Aftenpostens funn har naturlige forklaringer

For første gang siden før jul svarte Politiets sikkerhetstjeneste på spørsmål om Aftenpostens mobilavsløringer.

PST avviser Aftenpostens mobilavsløringer

Etter det Aftenposten erfarer vil Politiets sikkerhetstjeneste (PST) avvise Aftenpostens funn som uriktige.

Så enkelt bryter han seg inn på mobilen din

Med en gang du kobler til et trådløst nettverk du ikke kjenner, står du i fare for å bli avlyttet.

Anundsens krumspring i mobilsaken

Anundsen vedgår PST-feil om falske basestasjoner

Norsk politi har drevet mobilovervåking i strid med loven. Justisdepartementets lovavdeling har igjen konkludert: Varslingsplikten til tilsynet går foran taushetsplikten når det skal settes opp falske basestasjoner.

Skei Grande: - Mye mer alvorlig nå

Venstre-leder Trine Skei Grande ber stortingspresident Olemic Thommessen (H) gripe inn i mobilovervåkningssaken.

Tajik: «Enten har Anundsen mistet kontrollen, eller så synes han ikke det er så farlig dersom PST hever seg over loven»

Hadia Tajik (Ap) mener Anders Anundsen svarer unnvikende og diffust om PSTs praksis med ikke å varsle om bruk av falske basestasjoner.

Anundsens ansvar å rydde opp

Norsk politi driver ulovlig mobilovervåking

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og politiet har bevisst unnlatt å varsle tilsynsmyndighetene når de har brukt falske basestasjoner.