1/6: Cirka kl. 01 treffes baugporten av en eller flere kraftige bølger, som slår i stykker portens lås. Bunnlåsen, sidelåsen og hydraulikksylinderen knekker.
2/6: Den 64 tonn tunge porten begynner å slå opp og ned med voldsom kraft
3/6: Skinnen som porten hviler på, trykkes sammen når porten slår ned. Hengslene som forbinder visiret med fordekket utsettes for en enorm belastning.
4/6: Porten brytes nesten løs og drar med seg bilrampen.
5/6: Vann fosser inn på bildekket. Porten henger nå kun i hydraulikksylinderen på styrbord side. Porten rives opp og ned av vannmassene.
6/6: Porten løsner helt og treffer skroget med et kraftig smell. Skipet er nå helt åpent i baugen, slik at vannet kan fosse fritt inn på bildekket. Skipets slagside øker raskt.
Hydraulikksylinder
Sidelås
Bunnlås
Hengsel
Skinne